WRR   |   31 Jan. 2024

WRR - Eed afleggen bij minister president Mark Rutte

Als onderdeel van haar nieuwe adviserende rol voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) legde Andrea Evers een belofte af bij de minister president Mark Rutte. In het torentje legde zij samen met andere raadsleden de belofte af over de functievervulling als ambtenaar. De achterliggende gedachte is dat dat zij hiermee uitspreken dat ze zich bewust zijn van de bijzondere positie in de samenleving. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.

Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang. Andrea Evers is de eerste gedragswetenschapper die toetreedt tot de WRR. Ze zal zich inzetten voor het belang van gedrag en de invloed hiervan op de samenleving, bijvoorbeeld door draagvlak te creëren voor beleid en het vertrouwen te versterken dat mensen in de overheid hebben.

 

Meer informatie over de WRR: Home | WRR

Lees ook dit interview met Andrea Evers en Maarten Lindeboom over hun werk bij de WRR: De maatschappij vooruit helpen met het raadswerk

Further reading

Andrea Evers lid Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR)

4 Jul. 2023 | WRR

Andrea Evers lid Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR)

Gezondheidspsycholoog Andrea Evers van de Universiteit Leiden zal op 1 januari 2024 toetreden tot de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR). Af…

Read more  

News

e-Coach

27 Dec. 2021

e-Coach

Cognitive-Behavioral Therapy in Chronic Somatic Conditions Through e-Health We offer an e-health self-management intervention that can be tailored and…

Read more  

Prod

Optimizing Health by Serious Gaming

27 Dec. 2021

Optimizing Health by Serious Gaming

Internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) and serious gaming interventions have been suggested to enhance accessibility to interventions and…

Read more  

Prod