WRR   |   4 Jul. 2023

Andrea Evers lid Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR)

Naast haar functie als hoogleraar is Andrea Evers verbonden aan de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam als Medical Deltahoogleraar Healthy Society.

De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sector-overstijgend. Haar adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn.  Leden van de raad zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggenspraak.

Vertrouwen in de overheid

‘Ik ben uiteraard vereerd met deze voordracht’, laat Evers in een eerste reactie weten. ‘Vooral omdat er voor het eerst een gedragswetenschapper toetreedt tot de WRR. Het is mooi dat de WRR het belang hiervan onderkent in hun adviezen aan de regering, bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak en het versterken van het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben. Ik kijk erg uit naar de bijdrage die ik op dit vlak kan leveren.’

Further reading

WRR - Eed afleggen bij minister president Mark Rutte

31 Jan. 2024 | WRR

WRR - Eed afleggen bij minister president Mark Rutte

Als onderdeel van haar nieuwe adviserende rol voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) legde Andrea Evers een belofte af bij de m…

Read more  

News

e-Coach

27 Dec. 2021

e-Coach

Cognitive-Behavioral Therapy in Chronic Somatic Conditions Through e-Health We offer an e-health self-management intervention that can be tailored and…

Read more  

Prod

Optimizing Health by Serious Gaming

27 Dec. 2021

Optimizing Health by Serious Gaming

Internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) and serious gaming interventions have been suggested to enhance accessibility to interventions and…

Read more  

Prod