Healthy Society   |   9 Jan. 2024

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

LDE Medical Delta Healthy Society begon het nieuwe jaar met een productieve brainstormsessie op 9 januari. De samenkomst was gericht op het verdiepen van de vijf thema’s en samenwerkingsverbanden binnen het programma. De gepresenteerde ideeën beloven een positieve invloed te hebben op zowel onderzoek als onderwijs, met een gezonde provincie Zuid-Holland als einddoel.

Tijdens de bijeenkomst stonden de vier pijlers van het LDE Medical Delta Healthy Society programma centraal. Deze pijlers vormen de leidraad voor activiteiten en projecten: een integrale visie op gezondheid waarbij diverse aspecten worden meegenomen, een nadruk op inter- en transdisciplinaire samenwerking om complexe uitdagingen aan te pakken, een focus op persoonsgerichte en duurzame oplossingen waarbij de burger een leidende rol speelt, en een streven naar vernieuwing door optimale benutting van bestaande middelen en kennis. Aan de hand van deze principes, presenteerden de themaleiders waardevolle ideeën waarmee zij de basis legden voor innovatieve en impactvolle projecten.

Prof. dr. Andrea Evers opende de samenkomst met een samenvatting van de recente ontwikkelingen binnen het LDE Medical Delta Healthy Society programma en de plannen voor 2024. Dit jaar zal het programma samen met de provincie Zuid-Holland werken aan het opschalen van succesvolle initiatieven en verdere uitbouw van een toegankelijke kennisinfrastructuur. Met deze acties beoogt LDE Medical Delta Healthy Society de gezondheidskloof te verkleinen en een meetbare gezondheidswinst te behalen.

Tijdens de presentaties van de themaleiders werden diverse unieke aspecten van de thema’s belicht. Er werd ook aandacht besteed aan overstijgende vraagstukken, zoals de praktijk-beleid link en het verbeteren van samenwerkingen tussen belanghebbenden. De themaleiders werkten hun plannen concreet uit op posters, waarna verschillende themagroepen onderling verbindingen legden en gezamenlijke prioriteiten bespraken. De bijeenkomst sloot af met een concluderend gesprek. De diverse benaderingen binnen de verschillende thema’s onderstrepen de noodzaak om niet alleen de inhoud en het proces van gezondheidsinterventies verder te verfijnen, maar ook om te focussen op het vinden van de optimale schaalvergroting voor succesvolle initiatieven.

Met daadkracht en innovatieve ideeën leggen de themaleiders van het LDE Medical Delta Healthy Society programma een sterke basis voor een gezonde toekomst. De geslaagde brainstormsessie heeft de weg vrijgemaakt voor innovatieve projecten en waardevolle vooruitgang op het gebied van onderzoek, onderwijs en gezondheid.

Related topics

Further reading

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

28 Nov. 2023 | Healthy Society

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

Op vrijdag 24 november verzamelden diverse vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en projectleiders en bestuursleden van het LDE Medical Del…

Read more  

News

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

16 Nov. 2023 | Healthy Society

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

Op 14 november 2023 vond de Medical Delta conferentie plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het was een bruisende dag, gevuld met ideeën en verhelde…

Read more  

News

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of Healthy Societies"

3 Nov. 2023 | Healthy Society

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of…

Op 30 oktober verzamelden professionals en academici uit verschillende disciplines zich voor het LDE Medical Delta Healthy Society event, gericht op h…

Read more  

News