Healthy Society   |   28 Nov. 2023

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

Op vrijdag 24 november verzamelden diverse vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en projectleiders en bestuursleden van het LDE Medical Delta Healthy Society programma zich om de toekomst van een gezond Zuid-Holland te verkennen. Prof. dr. Andrea Evers presenteerde de contouren van een gezamenlijke werk- en investeringsagenda in aanwezigheid van gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, Irene Voskamp-ter Borg en Bob Houtkamp van de provincie Zuid-Holland, de Leidse wethouder Fleur Spijker en LDE Medical Delta bestuurders prof. mr. Annetje Ottow, prof. dr. Wim van den Doel en drs. David de Glint. De middag was gevuld met innovatieve ideeën en veelbelovende plannen voor een gezond Zuid-Holland.

Verkenning van toekomstplannen met de gezamenlijke werk- en investeringsagenda

De middag begon met een interactieve lunch in de Faculty Club van de Universiteit Leiden. Hier maakten gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, Irene Voskamp-ter Borg en Bob Houtkamp van de provincie Zuid-Holland en wethouder Fleur Spijker van de gemeente Leiden kennis met de coördinatoren en bestuurders van het LDE Medical Delta Healthy Society programma. Prof. dr. Andrea Evers presenteerde de contouren van een gezamenlijke werk- en investeringsagenda, gericht op duurzame netwerkvorming en opschaling van succesvolle initiatieven in Zuid-Holland.

De provincie kampt met complexe gezondheidsproblemen en aanvullende uitdagingen zoals het gebrek aan een integrale aanpak voor gezondheidskwesties, onvoldoende connecties tussen beleid en kennis en de korte tijdschaal van succesvolle initiatieven. LDE Medical Delta Healthy Society zoekt naar integrale lange-termijn oplossingen voor gezondheidsproblemen in Zuid-Holland. Het programma zet zich in voor een kennisinfrastructuur die inwoners ten goede komt, door (inter)nationale toepassingen vanuit kennisinstellingen te vertalen naar de regio. LDE Medical Delta Healthy Society verbindt succesvolle initiatieven en living labs gericht op een gezonde samenleving en schaalt deze projecten op met coördinerende hotspots van thema’s en innovatieve tools zoals de Healthy Society kaart. Met deze aanpak streeft LDE Medical Delta Healthy Society naar een gezond Zuid-Holland in 2028.

Succesvolle transdisciplinaire voorbeeldprojecten

Vervolgens was het tijd voor de presentatie van de LDE Medical Delta Healthy Society strategie en bijpassende voorbeeldprojecten rondom gezondheidsproblematiek en gezondheidsverschillen in Zuid-Holland. Prof. dr. Andrea Evers gaf een inspirerende inleiding op de strategie van het programma, gevolgd door een reeks presentaties van verschillende experts.

Dr. Lieke Oldenhof (Erasmus Universiteit Rotterdam), Berend Verbeek (Gemeente Rotterdam) en Esther Harteveld (Gemeente Rotterdam) presenteerden project PRIO (Programma Rotterdammers Integraal Ondersteunen). Dit project ondersteunt kwetsbare Rotterdammers met multi-problematiek door middel van experimenten in de wijken Spangen en Hillesluis.

Prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong (Universiteit Leiden, LUMC), dr. Mariëlle Beenackers (Erasmus MC), dr. Ester de Jonge (Haagse Hogeschool) en dr. Addi van Bergen (GGD Hollands Midden) presenteerden project ECOTIP, een dataonderzoek over de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid van bewoners. ECOTIP tracht kantelpunten te vinden: momenten waar dringend ingegrepen moet worden om probleemclustering te voorkomen.

Ir. Otto Trienekens en ir. Andrea Fitskie (Veldacademie) presenteerden de Veldacademie: een praktijkgericht onderzoekswerkplaats en kennisplatform voor integrale wijkontwikkeling in Rotterdam. De Veldacademie monitort jaarlijks de verschillen in Rotterdamse woonwijken.

Het BOX project voor hart- en vaatziekte preventie in Stevenshof werd gepresenteerd door dr. Veronica Janssen (Universiteit Leiden/LUMC) en Rutger van Dijke (praktijkondersteuner somatiek bij Gezondheidscentrum Dillenburg). Binnen dit project werken mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vanuit huis aan hun gezondheid.

Dr. Anke Klein (Universiteit Leiden) en drs. Jessica Hilhorst (Gemeente Leiden) lichtten het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugd toe. Het kenniscentrum deelt informatie over angst en stress door presentaties en workshops op scholen, beantwoordt vragen over angst en stress bij kinderen via een hulplijn en ontwikkelt evidence-based trainingen en behandelingen voor kinderen en jongeren met angst en stress.

Afsluitende reflectie en toekomstplannen

De bijeenkomst werd afgesloten met een reflectieve sessie waarin de vertegenwoordigers en bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de coördinatoren van het LDE Medical Delta Healthy Society programma hun inzichten deelden. Zij concludeerden dat kennisdeling, samenwerking tussen alle partijen en vastberadenheid cruciaal zijn voor succesvolle initiatieven.

Bouwen aan een gezond Zuid-Holland

Een bijzonder geslaagde bijeenkomst, gekarakteriseerd door kennisdeling over huidige initiatieven en concrete plannen voor toekomstige ontwikkelingen en praktische toepassingen. Deze samenkomst illustreert de verbindende kracht van LDE Medical Delta Healthy Society. Het programma verbindt wetenschap en samenleving, met als doel een veerkrachtig Zuid-Holland waarin alle burgers fysiek, mentaal en sociaal zo gezond mogelijk zijn.

Groepsfoto vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en projectleiders en bestuursleden van het LDE Medical Delta Healthy Society programma

 

Related topics

Further reading

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

9 Jan. 2024 | Healthy Society

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

LDE Medical Delta Healthy Society begon het nieuwe jaar met een productieve brainstormsessie op 9 januari. De samenkomst was gericht op het verdiepen…

Read more  

News

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

16 Nov. 2023 | Healthy Society

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

Op 14 november 2023 vond de Medical Delta conferentie plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het was een bruisende dag, gevuld met ideeën en verhelde…

Read more  

News

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of Healthy Societies"

3 Nov. 2023 | Healthy Society

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of…

Op 30 oktober verzamelden professionals en academici uit verschillende disciplines zich voor het LDE Medical Delta Healthy Society event, gericht op h…

Read more  

News