10 Oct. 2022

Het belang van een gezonde levensstart

'De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de gezondheid', al spelen ook andere factoren mee zoals genetische aanleg, aldus onderzoeksleider prof. dr. Vincent Jaddoe, kinderarts bij het Erasmus MC. Prof. Jaddoe is wetenschappelijk leider van het onderzoeksprogramma 'Generation R', waarvoor 7000 Rotterdamse kinderen over een tijdspanne van 20 jaar werden gevolgd. Van foetus tot volwassene wordt de lichamelijke en mentale gezondheid gemonitord, tegen de achtergrond van levensstijl en omgevingsfactoren. Het onderzoek loopt nog steeds.
 
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een cohort-studie die in 2017 startte. Daarin worden de inzichten omgezet in leefstijl- en voedingsadviezen, waarmee ouders de eerste 1000 levensdagen van hun kinderen ten positieve kunnen beïnvloeden. Uiteraard wordt de gezondheid van deze groep kinderen ook nauwkeurig gemonitord. Lees meer over dit onderzoeksprogramma.
 
Daarnaast zijn Erasmus University Rotterdam en Delft University of Technology het convergentieprogramma 'Healthy Start' begonnen. Daarin wordt onderzocht hoe ongelijke startposities van kinderen zo effectief mogelijk worden overbrugd. Lees meer over Healthy Start.
 
Ook het innovatieprogramma ZorgTech richt zich de komende tijd op het thema 'een gezonde start'. Er wordt onder andere gekeken hoe technologische innovaties kunnen bijdragen aan een gezonde start levensstart. Daarbij bundelen TNO, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en Medical Delta hun krachten. Meer weten over ZorgTech? Klik hier.

Further reading

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

16 Nov. 2022 | Healthy Society

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

Naar een gezonde samenleving voor iedereen: maar liefst 14 Zuid-Hollandse wetenschappers delen interdisciplinaire kennis in de white paper over gezond…

Read more  

News

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

14 Oct. 2022 | Tentoonstelling Imagine Intuition

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van complexe technologie. Maar als het gaat om beslissingsprocessen spelen juist menselij…

Read more  

News

Mammografie Symposium 'Een Ervaring Rijker'

23 Sep. 2022 | Mammografie Symposium

Mammografie Symposium 'Een Ervaring Rijker'

23 September vond het tweejaarlijkse Mammografie Symposium ‘Een Ervaring Rijker’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Laboranten uit het hele land kw…

Read more  

News