Tentoonstelling Imagine Intuition   |   14 Oct. 2022

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van complexe technologie. Maar als het gaat om beslissingsprocessen spelen juist menselijke factoren zoals intuïtie een centrale rol. Toch zien we dat intuïtie in de wetenschap een relatief onderbelicht concept is, en er eigenlijk nog weinig over bekend. Om daar verandering in te brengen organiseerde Andrea Evers, Meta Knol, Liesbeth van Vliet en Nicole Roepers een workshop met het Lorentz Center en in samenwerking met Museum De Lakenhal de tentoonstelling 'Imagine Intuition' waarbij wetenschappers en kunstenaars samenwerken om intuïtie beter te leren begrijpen. Bekijk de video om een impressie te krijgen van de tentoonstelling die te bezichtigen is t/m 15 januari.

‘Kunst kan dingen zichtbaar maken die wetenschap onzichtbaar laat’, vertelt Nicole Roepers, conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal. In het kader van European City of Science Leiden 2022 stelde Roepers de tentoonstelling Imagine Intuition samen, waarbij ze zeven kunstenaars de opdracht gaf om nieuw werk te realiseren rondom het thema intuïtie. ‘Bezoekers staan oog in oog met machines met menselijke kenmerken, worden onderdeel van interactieve installaties, kunnen opgaan in andere werelden en rituelen en reflecteren op de relatie tussen lichaam en geest', vertelt Roepers in de Volkskrant Voor ‘Imagine Intuition’ hebben wetenschappers zich laten inspireren door kunstenaars en andersom (13 oktober).

De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Museum de Lakenhal, de Universiteit Leiden en European City of Science (Leiden2022, Meta Knol). Kunstenaars zijn o.a. Bram Ellens, Suzanne Dikker, Lonneke Gordijn, Jos Agasi, Bram Ellens, Kevin Osepa, en Janet Vollebregt.

Lorentz Center Workshop

Het doel van deze workshop was om wetenschappelijke en artistieke perspectieven op het gebied van intuïtie uit te wisselen tussen kunstenaars en wetenschappers om zo een beter begrip te krijgen van het concept, zijn rol en implicaties in zowel wetenschap als samenleving.

De workshop was een ontdekkingstocht naar:

1) de factoren die bijdragen aan intuïtie en aanverwante concepten, gezien vanuit verschillende disciplinaire perspectieven en

2) hoe factoren gerelateerd aan intuïtie bijdragen aan de oplossing van complexe uitdagingen in onze samenleving

Na 3 inspirerende dagen zijn de deelnemende wetenschappers uit diverse disciplines en kunstenaars met verschillende achtergronden dichter bij elkaar gekomen en hebben zij ter afsluiting gezamenlijk de expositie 'Imagine Intuition' geopend. 

Further reading

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

16 Nov. 2022 | Healthy Society

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

Naar een gezonde samenleving voor iedereen: maar liefst 14 Zuid-Hollandse wetenschappers delen interdisciplinaire kennis in de white paper over gezond…

Read more  

News

Het belang van een gezonde levensstart

10 Oct. 2022

Het belang van een gezonde levensstart

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een gezonde levensstart op latere leeftijd met minder mentale en lichamelijke gezondheidsklachten kampen. Rondom…

Read more  

News

Mammografie Symposium 'Een Ervaring Rijker'

23 Sep. 2022 | Mammografie Symposium

Mammografie Symposium 'Een Ervaring Rijker'

23 September vond het tweejaarlijkse Mammografie Symposium ‘Een Ervaring Rijker’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Laboranten uit het hele land kw…

Read more  

News