Tentoonstelling Imagine Intuition   |   14 Oct. 2022

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van complexe technologie. Maar als het gaat om beslissingsprocessen spelen juist menselijke factoren zoals intuïtie een centrale rol. Toch zien we dat intuïtie in de wetenschap een relatief onderbelicht concept is, en er eigenlijk nog weinig over bekend. Om daar verandering in te brengen organiseerde Andrea Evers, Meta Knol, Liesbeth van Vliet en Nicole Roepers een workshop met het Lorentz Center en in samenwerking met Museum De Lakenhal de tentoonstelling 'Imagine Intuition' waarbij wetenschappers en kunstenaars samenwerken om intuïtie beter te leren begrijpen. Bekijk de video om een impressie te krijgen van de tentoonstelling die te bezichtigen is t/m 15 januari.

‘Kunst kan dingen zichtbaar maken die wetenschap onzichtbaar laat’, vertelt Nicole Roepers, conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal. In het kader van European City of Science Leiden 2022 stelde Roepers de tentoonstelling Imagine Intuition samen, waarbij ze zeven kunstenaars de opdracht gaf om nieuw werk te realiseren rondom het thema intuïtie. ‘Bezoekers staan oog in oog met machines met menselijke kenmerken, worden onderdeel van interactieve installaties, kunnen opgaan in andere werelden en rituelen en reflecteren op de relatie tussen lichaam en geest', vertelt Roepers in de Volkskrant Voor ‘Imagine Intuition’ hebben wetenschappers zich laten inspireren door kunstenaars en andersom (13 oktober).

De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Museum de Lakenhal, de Universiteit Leiden en European City of Science (Leiden2022, Meta Knol). Kunstenaars zijn o.a. Bram Ellens, Suzanne Dikker, Lonneke Gordijn, Jos Agasi, Bram Ellens, Kevin Osepa, en Janet Vollebregt.

Lorentz Center Workshop

Het doel van deze workshop was om wetenschappelijke en artistieke perspectieven op het gebied van intuïtie uit te wisselen tussen kunstenaars en wetenschappers om zo een beter begrip te krijgen van het concept, zijn rol en implicaties in zowel wetenschap als samenleving.

De workshop was een ontdekkingstocht naar:

1) de factoren die bijdragen aan intuïtie en aanverwante concepten, gezien vanuit verschillende disciplinaire perspectieven en

2) hoe factoren gerelateerd aan intuïtie bijdragen aan de oplossing van complexe uitdagingen in onze samenleving

Na 3 inspirerende dagen zijn de deelnemende wetenschappers uit diverse disciplines en kunstenaars met verschillende achtergronden dichter bij elkaar gekomen en hebben zij ter afsluiting gezamenlijk de expositie 'Imagine Intuition' geopend. 

Further reading

LDE Medical Delta Healthy Society presenteert strategie

14 Jun. 2023 | Healthy Society

LDE Medical Delta Healthy Society presenteert strategie

Healthy Society, het samenwerkingsverband van LDE en Medical Delta, groeit verder: verschillende faculteiten vanuit de Universiteit Leiden, TU Delft e…

Read more  

News

Diabetes Fonds Podcast

25 May. 2023 | Spotify

Diabetes Fonds Podcast

Hoe organiseren we leefstijlgeneeskunde in de zorg? Experts in dialoog bij de Diabetes Fonds Podcast.

Read more  

Media

Leefstijlgeneeskunde toepassen in de zorg

24 May. 2023 | Diabetesfonds

Leefstijlgeneeskunde toepassen in de zorg

Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat leefstijlgeneeskunde vaker wordt toegepast in de consulten van zorgprofessionals? Deze vraag staat centraal in…

Read more  

News

Lancering Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden

15 Apr. 2023 | IPS Leiden

Lancering Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden

Donderdag 13 april opende officieel het Center for Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden! Binnen dit nieuwe kennisinstituut worden verschille…

Read more  

News