Universiteit Leiden   |   13 Jun. 2022

Healthy Society Event

Voor het eerst in ruim twee jaar heeft er weer een evenement plaatsgevonden in de centrale hal van het Pieter de la Courtgebouw: het Healthy Society Event, waar meer dan vijftig poster-, laptop- en andere presentaties werden gegeven vanuit alle hoeken van onze faculteit. Ook kwamen vertegenwoordigers van onze vijf instituten aan het woord om uiteen te zetten hoe hun onderzoek en onderwijs kan bijdragen aan een gezonde samenleving.

Een wetenschappelijk kruispunt van welzijn, interdisciplinariteit en de stad Leiden

Het doel van het Healthy Society Event? Elkaar tegenkomen, leren kennen en inspireren, aldus decaan Paul Wouters, die iedereen enthousiast welkom heet. ‘Deze faculteit focust zich al decennia op gezondheid. Dat is dus niet nieuw; evenmin interdisciplinariteit of onze relatie tot de stad Leiden en de samenleving in het algemeen. Toch denken we dat de Healthy Society Taskforce een nieuwe synergie tot stand kan brengen tussen deze drie elementen en meer ontmoetingen tussen de mensen van deze faculteit kan faciliteren.’

Paul Dirkse, tot volgende week Leidse wethouder van onder andere Kennis, Onderwijs en Gezondheid, is ook aanwezig en deelt zijn perspectief: ‘Welke impact kunnen wij realiseren voor Leidenaren? De burgers vragen: wat heb ik eraan? Wat is de maatschappelijke impact van deze “Kennisstad”, welke voordelen heeft dat voor mij? Het is een van mijn persoonlijke missies geweest als wethouder om wetenschap iets voor iedereen te maken.’

Het Healthy Society Event heeft een nauwe connectie met het Healthy Society Center in oprichting, een samenwerking tussen de universiteit, de gemeente en diverse maatschappelijke partners. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, is nauw betrokken bij dit interdisciplinaire samenwerkingsproject. ‘Met het Healthy Society Center streven we ernaar om alle verschillende onderzoeksprojecten die we doen op het gebied van kwaliteit van leven in een gezonde samenleving, met elkaar te verbinden op een interdisciplinaire manier en om de link tussen onderzoek en maatschappij te faciliteren,’ legt ze uit. Evers benadrukt hoe blij ze is met de vele presentaties die vandaag worden gegeven.

Hoe onze vijf instituten bijdragen aan een gezonde samenleving

In de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt duidelijk veel onderzoek gedaan wat onder het strategische thema kwaliteit van leven in een gezonde samenleving valt, maar we zijn ons niet altijd bewust van het feit dat dat zo is. Daarom beklommen vijf vertegenwoordigers van onze instituten het podium om toe te lichten wat de bijdrage is van hun onderzoeksgebied – een uitnodiging om elkaar beter te leren kennen en meer samenwerking op te zoeken.

Zo licht Erik Bähre namens Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie toe dat zij vanuit vier hoofdthema’s het concept gezonde samenleving aanvliegen: instituties, sociale relaties, individuele percepties van welzijn, en ideologiediscours.

Arjen Boin zet de aanwezigen een politiekwetenschappelijke bril op: voor een politicoloog staat een gezonde samenleving gelijk aan een gezonde democratie en een gezond systeem. Politicologen hebben de neiging om moeilijke vragen te stellen, stelt Boin, ook over zaken die logisch lijken vanuit gezondheidsoverwegingen, maar dat misschien niet zijn vanuit politieke overwegingen.

Namens Psychologie komt Lotte van Dillen aan het woord, die voorop stelt dat dit onderwerp onmogelijk vanuit slechts één perspectief bezien kan worden. De psychologen van onze faculteit kijken dus niet alleen naar individuele menselijke factoren in gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook naar factoren in de omgeving van een individu en hoe weerbaarheid bijdraagt aan welzijn.

Shelley van der Veek stelt kort maar krachtig wat de pedagogische visie is: een gezonde maatschappij heeft een gezonde jeugd nodig, maar dat geldt ook andersom. Om het individu te kunnen bestuderen, moeten we weten hoe het zich verhoudt tot de omgeving, want geen enkel kind groeit op in isolatie.

Tot slot vertelt Inge van der Weijden dat ook het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies zich bezighoudt met een gezonde samenleving. Zo heeft de coronapandemie veel onderzoek geïnspireerd en wordt de invloed van institutionele werkwijzen op de mentale gezondheid van promovendi onderzocht. 

Op naar een toekomst vol samenwerking

Met de pitches vanuit elk instituut en een tjokvolle informatiemarkt met presentaties over lopend onderzoek en onderwijs tonen onze collega’s dat de Faculteit der Sociale Wetenschappen belangrijke bijdragen kan leveren aan een gezonde samenleving.

Dit evenement vormde het startschot om onderlinge samenwerking op dit thema te stimuleren en inspireren. Aan de geanimeerde gesprekken in de centrale hal te horen, zijn er reeds nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden begonnen.

Further reading

Lakenhal Laat - 13 januari

9 Jan. 2023 | Museum de Lakenhal

Lakenhal Laat - 13 januari

Het weekend begint in het museum! Bezoek vrijdag 13 januari tijdens Lakenhal Laat tussen 19.00 en 22.00 uur de tentoonstelling Imagine Intuition en…

Read more  

News

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

16 Nov. 2022 | Healthy Society

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

Naar een gezonde samenleving voor iedereen: maar liefst 14 Zuid-Hollandse wetenschappers delen interdisciplinaire kennis in de white paper over gezond…

Read more  

News

Start van het wetenschappelijk programma Healthy Society van Medical Delta

15 Nov. 2022

Start van het wetenschappelijk programma Healthy Society van Medical Delta

Op 15 november werd tijdens de Medical Delta conferentie het ‘startschot’ van het wetenschappelijk programma Healthy Society gegeven. Dit progr…

Read more  

News

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

14 Oct. 2022 | Tentoonstelling Imagine Intuition

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van complexe technologie. Maar als het gaat om beslissingsprocessen spelen juist menselij…

Read more  

News