Healthy Society   |   3 Nov. 2023

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of Healthy Societies"

Op 30 oktober verzamelden professionals en academici uit verschillende disciplines zich voor het LDE Medical Delta Healthy Society event, gericht op het thema “Challenges of Healthy Societies”. Deze bijeenkomst markeerde de lancering van een nieuwe samenwerking voor gezondheid en welzijn tussen de drie faculteiten Techniek, Bestuur en Management, Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde van de TU Delft en overige LDE-universiteiten, hogescholen en UMC’s. Met interactieve activiteiten, inspirerende sprekers en de bekendmaking van de LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders was dit een middag vol inspiratie en veelbelovende perspectieven voor toekomstige samenwerkingen.

De dag begon met een motiverende keynote en Q&A van Prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland. Hij benadrukte het belang van interdisciplinair werken en het bundelen van kennis van burgers, onderzoekers, ingenieurs en beleidsmakers voor een gezonde samenleving.

“When “I” is replaced by “we” even illness turns into wellness"

Een boeiend panelgesprek volgde, waarbij TU Delft decanen Prof. dr. Aukje Hassoldt (faculteit Techniek, Bestuur en Management), Prof. dr. ir. Caspar Chorus (faculteit Industrieel Ontwerpen) en vertegenwoordiger Prof. dr. ing. Carola Hein (faculteit Bouwkunde) discussieerden over hun nieuwe samenwerking. Interessante onderwerpen zoals economische prikkels als motivatie voor gezond gedrag, data-integratie in ruimtelijke inrichting en het succes van Healthy Society in het samenbrengen van instellingen werden besproken. Het panel illustreerde het begin van een veelbelovende samenwerking.

Een initiatief gericht op het bevorderen van transdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners, de Healthy Society Kaart, werd gepresenteerd door David de Buisonjé. De kaart is ontworpen om uitwisseling van informatie tussen de beleids- en onderzoeksagenda’s op gezondheidsthema’s te versterken. Aanwezigen kregen de kans om hun meningen en ideeën te delen op de zes verschillende themakaarten die inzicht geven in de gezondheidsstatus van de inwoners van Zuid-Holland en mogelijke oplossingsrichtingen.

Na een pauze met gezonde snacks volgde een interactief fishbowl-panel over interdisciplinaire uitdagingen met Prof. dr. Judith Rietjens, Annet Bruil, dr. Reinout Kleinhans, dr. Lieke Oldenhof en verschillende aanwezigen.

Een van de hoogtepunten van de dag was tevens de aankondiging van het dagelijks bestuur en de themaleiders van de vijf nieuwe thema’s van de recent gelanceerde LDE Medical Delta Healthy Society strategie door coördinatoren Prof. dr. Andrea Evers en dr. Sandra van Dijk. Deze themaleiders zullen zelfstandig activiteiten en evenementen ontplooien binnen hun thema en spelen een cruciale rol bij het vormen van partnerschappen, het faciliteren van samenwerkingen tussen projecten en de ontplooiing van activiteiten binnen Zuid-Holland. De bekendmaking wekte veel enthousiasme en verwachting voor toekomstige initiatieven op.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en een netwerk-activiteit, waar deelnemers thematische verbindingen konden leggen. Dit unieke LDE Medical Delta Healthy Society evenement bevorderde wederom het succes van interdisciplinaire samenwerking binnen kennisinstellingen en maatschappelijke partners en benadrukte het belang van transdisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partners voor een gezonde samenleving.

Groepsfoto van de leden van het dagelijks bestuur en de net onthulde themaleiders.

 

Related topics

Further reading

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

9 Jan. 2024 | Healthy Society

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

LDE Medical Delta Healthy Society begon het nieuwe jaar met een productieve brainstormsessie op 9 januari. De samenkomst was gericht op het verdiepen…

Read more  

News

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

28 Nov. 2023 | Healthy Society

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

Op vrijdag 24 november verzamelden diverse vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en projectleiders en bestuursleden van het LDE Medical Del…

Read more  

News

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

16 Nov. 2023 | Healthy Society

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

Op 14 november 2023 vond de Medical Delta conferentie plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het was een bruisende dag, gevuld met ideeën en verhelde…

Read more  

News