Medical Delta en Leiden, Delft, Erasmus Universities starten samenwerking ‘Healthy Society’

Hoe spelen we nu en in de toekomst in op ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking en toenemende gezondheidsverschillen? Dit vraagt om een nieuwe en integrale aanpak, onderbouwd vanuit de wetenschap. Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities starten dit najaar samen het programma ‘Healthy Society’. Het interdisciplinaire initiatief is gericht op gezondheid en preventie.

Een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Het initiatief komt voort uit de logische stap om de veelheid aan expertises van de samenwerkende universiteiten en medische centra in de regio te bundelen tot nieuwe kennis, ingegeven door urgente vragen vanuit de samenleving. Het programma is een initiatief van onder andere prof. dr. Andrea Evers, Medical Delta-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Er zijn stevige en duurzame transities nodig. Steeds meer stemmen gaan op om in plaats van ziekte achteraf, juist gezondheid vooraf te financieren; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag,’ aldus Evers. ‘Preventie en een gezonde leefstijl worden hierin steeds belangrijker, en daarmee de behoefte aan onderzoek hiernaar, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op chronische ziektes.’

Prof. dr. Wim van den Doel, dean Leiden-Delft-Erasmus Universities vult aan: ‘Daarbij is er steeds meer aandacht voor een brede benadering van gezondheid waarin het sociale domein en de zorg steeds nauwer met elkaar verbonden worden.'

Van den Doel: 'De samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus universiteiten bieden juist dat brede perspectief omdat alle wetenschappelijke disciplines aanwezig zijn. Van hoogtechnologische oplossingen in de operatiekamer tot aan langlopende cohorten voor gezondheidsverschillen in steden, van gedragswetenschappen tot aan artificial intelligence, het is allemaal nodig voor de toekomst van een gezonde samenleving en vanuit iedere wetenschap valt er een bijdrage te leveren’.

"Dit alles vraagt om een betere verbinding tussen kennisinstellingen, overheden, GGD en welzijnsorganisaties en andere stakeholders uit de private en publieke sector, kortom een brede interdisciplinaire samenwerking," zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta en specialist in het LUMC.

Jansen: ‘Uit eigen ervaring weet ik dat je samenwerking moet organiseren, ook al liggen de kennisinstellingen bij elkaar om de hoek. Iedereen is druk in zijn of haar eigen vakgebied. Je moet elkaar uitnodigen om tot nieuwe perspectieven te kunnen komen. Het is een positieve stap dat we ons verbinden op dit belangrijke thema." 

Gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen

Evers vervolgt: ‘Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op burgers gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en verschillen in gezondheidsstatus te verkleinen.’ Deze doelstelling sluit nauw aan bij de agenda’s en beleidsplannen van de deelnemende partners en de hieraan verbonden overheden, ministeries, provincie, gemeentes en andere stakeholders uit de publieke - en private sector.

De partners binnen LDE en Medical Delta investeren gezamenlijk in het opzetten van een Healthy Society initiatief in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit betekent dat deze instellingen een gezamenlijke agenda opstellen op deze onderwerpen, op de hoogte zijn van elkaars expertise en hierin zo veel mogelijk samenwerken in lopende en toekomstige initiatieven op dit gebied, zoals dit nu al gebeurt in projecten zoals De Box en Enduring Rewards of Healthy Start.

Gezondheid stimuleren vanuit wetenschappelijke inzichten

 ‘Het initiatief Healthy Society heeft de ambitie om vanuit wetenschappelijke inzichten gezondheid te stimuleren en de kwaliteit van nieuwe initiatieven te borgen en te versterken’, aldus Jansen. Hij nodigt nieuwe partijen uit hieraan mee te werken. ‘Samen met zorginstellingen, bedrijven, overheden en patiëntenorganisaties willen we zoeken naar innovatieve manieren om preventie en welzijn te bevorderen.’

Het Healthy Society programma bundelt enkele reeds bestaande initiatieven en onderzoeken van Medical Delta en LDE Universities op het gebied van gezondheid en preventie. Het komende najaar worden daar nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en initiatieven aan toegevoegd.

Further reading

LDE Medical Delta Healthy Society presenteert strategie

14 Jun. 2023 | Healthy Society

LDE Medical Delta Healthy Society presenteert strategie

Healthy Society, het samenwerkingsverband van LDE en Medical Delta, groeit verder: verschillende faculteiten vanuit de Universiteit Leiden, TU Delft e…

Read more  

News

Diabetes Fonds Podcast

25 May. 2023 | Spotify

Diabetes Fonds Podcast

Hoe organiseren we leefstijlgeneeskunde in de zorg? Experts in dialoog bij de Diabetes Fonds Podcast.

Read more  

Media

Leefstijlgeneeskunde toepassen in de zorg

24 May. 2023 | Diabetesfonds

Leefstijlgeneeskunde toepassen in de zorg

Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat leefstijlgeneeskunde vaker wordt toegepast in de consulten van zorgprofessionals? Deze vraag staat centraal in…

Read more  

News

Lancering Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden

15 Apr. 2023 | IPS Leiden

Lancering Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden

Donderdag 13 april opende officieel het Center for Interdisciplinary Placebo Studies (IPS) Leiden! Binnen dit nieuwe kennisinstituut worden verschille…

Read more  

News