New Scientist   |   22 Jan. 2022

Iedereen een eigen coach?

‘We worden ouder dan ooit, maar het probleem is dat we daardoor ook veel langer chronisch ziek zijn’, zegt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. ‘En dat is vooral het geval bij mensen uit kwetsbare groepen, bijvoorbeeld laagopgeleide mensen. Gemiddeld leven die negentien jaar minder in goede gezondheid. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze minder toegang hebben tot gezond voedsel en een groene omgeving, die hen stimuleert om naar buiten te gaan en te bewegen. De grote toename aan chronische ziektes zoals diabetes of hart- en vaatziektes is in westerse landen vooral toe te schrijven aan een specifieke leefstijl.

Sommige mensen denken dat het makkelijk is om een leefstijl te veranderen, maar dat is juist heel ingewikkeld. Evolutionair gezien hebben we de neiging om alles in onze mond te stoppen wat vet en zoet is. Vooral bij stress schiet onze wilskracht tekort en doen we toch onze koelkast open. Als die alleen gezond voedsel bevat, kunnen we natuurlijk niet iets ongezonds pakken. Maar mensen die veel stress ondervinden – misschien wel omdat ze in de schulden zitten of ziek zijn – hebben vaak wel wat beters te doen dan de inhoud van hun koelkast te veranderen. Daarnaast zal het de ene dag beter lukken om een bepaalde leefstijl aan te houden dan de andere. Veel mensen laten zich daardoor uit het veld slaan en zijn dan geneigd te stoppen met het aanpassen van hun leefstijl. Daarom moeten we gedragsverandering op een positieve manier aanpakken. Beloningen kunnen helpen; denk aan een gratis sportabonnement voor iemand die het volhoudt om gezond te eten. Maar de een is gevoeliger voor zulke beloningen dan de ander.

Met mijn onderzoeksgroep heb ik een online leefstijlprogramma ontwikkeld voor mensen met hart- en vaatziektes. Dat kan helpen om mensen op een makkelijke manier thuis te stimuleren om hun gedrag te veranderen. Een digitale aanpak is echter niet geschikt voor iedereen. Kwetsbare groepen reageren vaak beter op een lokale aanpak, zoals een buurtcoach om mee te wandelen. Eigenlijk zou iedereen zo’n persoonlijke coach moeten hebben. Die kan helpen om uit te zoeken welke aanpak voor iemand beter werkt, onder andere door te bekijken of iemand eerder specifieke gezonde gewoontes had. Oude gezonde gewoontes weer invoeren is namelijk een stuk makkelijker dan iemand iets aanleren wat ie nog nooit gedaan heeft.’

Tekst: Marleen Hoebe

 

Further reading

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

9 Jan. 2024 | Healthy Society

Op weg naar welzijn: Verkenning van themaprojecten tijdens brainstormsessie

LDE Medical Delta Healthy Society begon het nieuwe jaar met een productieve brainstormsessie op 9 januari. De samenkomst was gericht op het verdiepen…

Read more  

News

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

28 Nov. 2023 | Healthy Society

Gedeputeerde Zuid-Holland, Mariëtte van Leeuwen, op bezoek bij LDE Medical Delta Healthy Society

Op vrijdag 24 november verzamelden diverse vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en projectleiders en bestuursleden van het LDE Medical Del…

Read more  

News

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

16 Nov. 2023 | Healthy Society

Themaleiders LDE Medical Delta Healthy Society ontmoeten elkaar op Medical Delta 3.0 conferentie

Op 14 november 2023 vond de Medical Delta conferentie plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. Het was een bruisende dag, gevuld met ideeën en verhelde…

Read more  

News

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of Healthy Societies"

3 Nov. 2023 | Healthy Society

LDE Medical Delta Healthy Society themaleiders bekendgemaakt tijdens bijeenkomst "Challenges of…

Op 30 oktober verzamelden professionals en academici uit verschillende disciplines zich voor het LDE Medical Delta Healthy Society event, gericht op h…

Read more  

News