New Scientist   |   22 Jan. 2022

Iedereen een eigen coach?

‘We worden ouder dan ooit, maar het probleem is dat we daardoor ook veel langer chronisch ziek zijn’, zegt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. ‘En dat is vooral het geval bij mensen uit kwetsbare groepen, bijvoorbeeld laagopgeleide mensen. Gemiddeld leven die negentien jaar minder in goede gezondheid. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze minder toegang hebben tot gezond voedsel en een groene omgeving, die hen stimuleert om naar buiten te gaan en te bewegen. De grote toename aan chronische ziektes zoals diabetes of hart- en vaatziektes is in westerse landen vooral toe te schrijven aan een specifieke leefstijl.

Sommige mensen denken dat het makkelijk is om een leefstijl te veranderen, maar dat is juist heel ingewikkeld. Evolutionair gezien hebben we de neiging om alles in onze mond te stoppen wat vet en zoet is. Vooral bij stress schiet onze wilskracht tekort en doen we toch onze koelkast open. Als die alleen gezond voedsel bevat, kunnen we natuurlijk niet iets ongezonds pakken. Maar mensen die veel stress ondervinden – misschien wel omdat ze in de schulden zitten of ziek zijn – hebben vaak wel wat beters te doen dan de inhoud van hun koelkast te veranderen. Daarnaast zal het de ene dag beter lukken om een bepaalde leefstijl aan te houden dan de andere. Veel mensen laten zich daardoor uit het veld slaan en zijn dan geneigd te stoppen met het aanpassen van hun leefstijl. Daarom moeten we gedragsverandering op een positieve manier aanpakken. Beloningen kunnen helpen; denk aan een gratis sportabonnement voor iemand die het volhoudt om gezond te eten. Maar de een is gevoeliger voor zulke beloningen dan de ander.

Met mijn onderzoeksgroep heb ik een online leefstijlprogramma ontwikkeld voor mensen met hart- en vaatziektes. Dat kan helpen om mensen op een makkelijke manier thuis te stimuleren om hun gedrag te veranderen. Een digitale aanpak is echter niet geschikt voor iedereen. Kwetsbare groepen reageren vaak beter op een lokale aanpak, zoals een buurtcoach om mee te wandelen. Eigenlijk zou iedereen zo’n persoonlijke coach moeten hebben. Die kan helpen om uit te zoeken welke aanpak voor iemand beter werkt, onder andere door te bekijken of iemand eerder specifieke gezonde gewoontes had. Oude gezonde gewoontes weer invoeren is namelijk een stuk makkelijker dan iemand iets aanleren wat ie nog nooit gedaan heeft.’

Tekst: Marleen Hoebe

 

Further reading

Lakenhal Laat - 13 januari

9 Jan. 2023 | Museum de Lakenhal

Lakenhal Laat - 13 januari

Het weekend begint in het museum! Bezoek vrijdag 13 januari tijdens Lakenhal Laat tussen 19.00 en 22.00 uur de tentoonstelling Imagine Intuition en…

Read more  

News

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

16 Nov. 2022 | Healthy Society

White paper "Naar een gezonde samenleving voor iedereen"

Naar een gezonde samenleving voor iedereen: maar liefst 14 Zuid-Hollandse wetenschappers delen interdisciplinaire kennis in de white paper over gezond…

Read more  

News

Start van het wetenschappelijk programma Healthy Society van Medical Delta

15 Nov. 2022

Start van het wetenschappelijk programma Healthy Society van Medical Delta

Op 15 november werd tijdens de Medical Delta conferentie het ‘startschot’ van het wetenschappelijk programma Healthy Society gegeven. Dit progr…

Read more  

News

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

14 Oct. 2022 | Tentoonstelling Imagine Intuition

Lorentz Center Workshop en opening expositie 'Imagine Intuition'

We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van complexe technologie. Maar als het gaat om beslissingsprocessen spelen juist menselij…

Read more  

News