New Scientist   |   22 Jan. 2022

Iedereen een eigen coach?

‘We worden ouder dan ooit, maar het probleem is dat we daardoor ook veel langer chronisch ziek zijn’, zegt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. ‘En dat is vooral het geval bij mensen uit kwetsbare groepen, bijvoorbeeld laagopgeleide mensen. Gemiddeld leven die negentien jaar minder in goede gezondheid. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze minder toegang hebben tot gezond voedsel en een groene omgeving, die hen stimuleert om naar buiten te gaan en te bewegen. De grote toename aan chronische ziektes zoals diabetes of hart- en vaatziektes is in westerse landen vooral toe te schrijven aan een specifieke leefstijl.

Sommige mensen denken dat het makkelijk is om een leefstijl te veranderen, maar dat is juist heel ingewikkeld. Evolutionair gezien hebben we de neiging om alles in onze mond te stoppen wat vet en zoet is. Vooral bij stress schiet onze wilskracht tekort en doen we toch onze koelkast open. Als die alleen gezond voedsel bevat, kunnen we natuurlijk niet iets ongezonds pakken. Maar mensen die veel stress ondervinden – misschien wel omdat ze in de schulden zitten of ziek zijn – hebben vaak wel wat beters te doen dan de inhoud van hun koelkast te veranderen. Daarnaast zal het de ene dag beter lukken om een bepaalde leefstijl aan te houden dan de andere. Veel mensen laten zich daardoor uit het veld slaan en zijn dan geneigd te stoppen met het aanpassen van hun leefstijl. Daarom moeten we gedragsverandering op een positieve manier aanpakken. Beloningen kunnen helpen; denk aan een gratis sportabonnement voor iemand die het volhoudt om gezond te eten. Maar de een is gevoeliger voor zulke beloningen dan de ander.

Met mijn onderzoeksgroep heb ik een online leefstijlprogramma ontwikkeld voor mensen met hart- en vaatziektes. Dat kan helpen om mensen op een makkelijke manier thuis te stimuleren om hun gedrag te veranderen. Een digitale aanpak is echter niet geschikt voor iedereen. Kwetsbare groepen reageren vaak beter op een lokale aanpak, zoals een buurtcoach om mee te wandelen. Eigenlijk zou iedereen zo’n persoonlijke coach moeten hebben. Die kan helpen om uit te zoeken welke aanpak voor iemand beter werkt, onder andere door te bekijken of iemand eerder specifieke gezonde gewoontes had. Oude gezonde gewoontes weer invoeren is namelijk een stuk makkelijker dan iemand iets aanleren wat ie nog nooit gedaan heeft.’

Tekst: Marleen Hoebe

 

Further reading

Position paper overhandigd aan staatssecretaris VWS

31 Aug. 2022 | PositionPaper

Position paper overhandigd aan staatssecretaris VWS

Vandaag heeft Andrea Evers met een aantal gedragsexperts de position paper ‘Gedragsexpertise is de sleutel voor effectief leefstijlbeleid’ overha…

Read more  

News

Healthy Society Event

13 Jun. 2022 | Universiteit Leiden

Healthy Society Event

Volop inspiratie uitgewisseld op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale wetenschappen. Hoe kunnen sociale wetenschappers bijdragen aan een…

Read more  

News

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

13 May. 2022 | Volkskrant Kennisbijlage

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

Bijdrage van Andrea Evers in de Volkskrant bijlage van de Universiteit Leiden, met onder meer een focus op de nieuwste ontwikkelingen voor een gezonde…

Read more  

Media

Be pandemic prepared: let's make lifestyle part of our society's DNA

19 Apr. 2022 | LeidenPsychologyBlog

Be pandemic prepared: let's make lifestyle part of our society's DNA

Leiden Psychology Blog by Andrea Evers about the importance of prevention and of a healthy lifestyle.

Read more  

Media