Lorentzcenter   |   18 Sep. 2022

Lorentz Center Workshop ‘Beyond science and art: The role of intuition'

In een steeds complexere en technologische wereld met rationele besluitvorming wordt steeds vaker erkend dat mensgerichte concepten zoals intuïtie een centrale rol spelen. Intuïtie is als zodanig echter nog steeds onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek en het concept wordt niet goed begrepen. 

Op 11 t/m 13 oktober wordt er een workshop ‘Beyond science and art: The role of intuition’ georganiseerd in het Lorentz Center @ Snellius te Leiden. Deze interdisciplinaire workshop is opgezet om het concept ‘intuïtie’ te ontrafelen met een kleine genodigde groep wetenschappers en kunstenaars onder leiding van Meta Knol van Leiden European City of Science, Tanja Elstgeest en Nicole Roepers van Museum De Lakenhal, Liesbeth van Vliet en Andrea Evers van de Universiteit Leiden.

De workshop sluit af met de officiële opening van de tentoonstelling ‘Imagine Intuition’ in Museum De Lakenhal. Voor deze tentoonstelling ontwierp een zevental kunstenaars nieuwe (interactieve) installaties als actuele en persoonlijke verbeeldingen van het thema intuïtie. Lonneke Gordijn van Studio DRIFT werkte bij de ontwikkeling hiervan nauw samen met Andrea Evers. Overige kunstenaars zijn neurowetenschapper Suzanne Dikker en multimediakunstenaar Matthias Oostrik (DIKKER + OOSTRIK), Kevin Osepa,  Bram Ellens, Janet Vollebregt en Jos Agasi.

Voor meer informatie over de workshop en de tentoonstelling:

Center for Scientific Workshops in All Disciplines - Beyond science and art: The role of intuition (lorentzcenter.nl)

Tentoonstelling Imagine Intuition - Museum De Lakenhal