Universiteit Leiden   |   6 Sep. 2021

Opening Academisch Jaar: ‘Let op elkaar’

Het aantal gasten in de Pieterskerk was wederom bescheiden vanwege de coronamaatregelen, maar tientallen studenten, wetenschappers en medewerkers waren wel virtueel aanwezig in een digitale videomuur. En gelukkig kunnen de colleges dit jaar weer fysiek van start gaan, met een voorlopig maximum van 75 studenten per collegezaal.

Welzijn belangrijk thema voor de universiteit

‘Het thema welzijn houdt ons, het college van bestuur, de decanen en de docenten, dagelijks bezig’, zei Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur, in haar toespraak. Studenten en medewerkers hebben het ieder op hun manier zwaar gehad door de lockdown. De studenten leden onder het gebrek aan contact, en voor de medewerkers, met name die in het onderwijs, steeg de werkdruk tot ongekende hoogte. ‘Jullie weerbaarheid, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn enorm. Dank daarvoor!’ Ottow riep de politiek op om voor ‘meer lucht’ en dus meer financiële armslag in het wetenschappelijk onderwijs te zorgen. ‘Maar eerst en vooral moeten we op elkaars welzijn letten, elkaar respecteren en omzien naar elkaar. Dat wordt ook een belangrijk thema in ons nieuwe strategisch plan.’

Dreiging klimaatverandering

De collegevoorzitter had ook een andere prangende boodschap. ‘De corona-epidemie is niet de enige ramp die ons treft.’ Volgens het net verschenen klimaatrapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, staat de mensheid aan de vooravond van onafwendbare gevolgen van het eigen handelen, tenzij met man en macht wordt geïnvesteerd om het tij nog te keren. Ottow: ‘In Leiden kunnen we door onze brede kennis vanuit verschillende disciplines maatschappelijke vraagstukken bestuderen en oplossingen aandragen. Deze multidisciplinaire benadering en de verbinding tussen onze sterke disciplines, zijn de kracht van de Universiteit Leiden en deze breedte moeten we blijven koesteren.’

Welzijn in wereld die urbaniseert

De keynote speech werd gegeven door Jennifer Cumming, hoogleraar en directeur van het Research Centre for Urban Wellbeing van de Universiteit van Birmingham. ‘Meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in een stad, en dat zal alleen maar toenemen’, aldus Cumming die haar lezing gaf via een live verbinding vanuit Birmingham. ‘Deze stedelijke groei brengt de inwoners veel mogelijkheden, maar ook veel uitdagingen op het gebied van welzijn.’ Cumming en haar collega’s doen onderzoek naar welzijn in de stedelijke omgeving in de breedste zin van het woord. ‘We hebben onze onderzoeksprioriteiten daarom opgesteld in samenspraak met experts in public health, nationale gezondheidsorganisaties, lokale politici en initiatieven uit de gemeenschap zelf.’

Cumming benadrukte hoe belangrijk het is om welzijn zo breed mogelijk op te vatten. ‘Het welzijn van mensen in een gemeenschap hangt ook samen met huisvesting, infrastructuur, opleiding en sociale netwerken.’ Dat blijkt al uit het feit dat de levensverwachting van mensen in bepaalde wijken van Birmingham wel tien jaar lager ligt dan die in andere wijken. Daarnaast pleitte ze voor het meewegen van subjectieve factoren. ‘Als je ook naar emotionele ervaringen kijkt, zoals blijheid, tevredenheid, angst of eenzaamheid, krijg je door of mensen het gevoel hebben dat wat ze doen “ertoe doet”. Dat gevoel speelt een essentiële rol bij iemands welzijn – of het ontbreken daarvan.’

Reactie hoogleraar Andrea Evers

De Leidse hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers reageerde op de voordracht van Jennifer Cumming vanuit haar kennis van welzijn in onze eigen regio. ‘Ook hier in Nederland zien we tussen gebieden grote verschillen in levensverwachting.’ Evers erkende eveneens het belang van een interdisciplinaire aanpak. ‘Ik ben dan ook heel blij om vandaag het Healthy Society Program te kunnen lanceren, een nieuw initiatief waarin we de interdisciplinaire samenwerking met onze partneruniversiteiten in Delft en Rotterdam verder zullen versterken.’

Ook vertelde Evers over de vele welzijnsprojecten van de Universiteit Leiden. Voor onze eigen studenten en medewerkers biedt het Leiden Healthy University-initiatief bijvoorbeeld activiteiten om je fysieke en mentale gezondheid te versterken. Maar het initiatief strekt zich ook uit tot de inwoners van de stad Leiden: in het zogenoemde BOX-project krijgen patiënten met diabetes of een hartaandoening meetapparatuur om thuis zelf hun gezondheid te monitoren. Deze twee voorbeelden zijn slechts een greep uit wat de universiteit allemaal aan welzijnsprojecten heeft. ‘Ik prijs me gelukkig dat studenten, medewerkers en partners van onze universiteit het nut en de noodzaak zien om samen te werken aan een gezonde, gelukkige samenleving.’