WRR   |   4 Sep. 2022

|   Downloads: Corona scenario's doordacht 

Coronascenario's doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR - Netherlands Scientific Council for Government Policy) en de KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen publiceerden deze week een gezamenlijk rapport en advies. De primaire aanbeveling luidt dat de politiek zich het beste kan voorbereiden op verschillende scenario's als het gaat om het verloop van de COVID-19 pandemie, juist omdat relevante ontwikkelingen relatief onvoorspelbaar zijn.
 
De rapportage is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de Raad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI - Advisory council for science, technology and innovation), het College voor de Rechten van de Mens, de Jonge Academie, Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Meer informatie over de totstandkoming van dit rapport